Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson T-200

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson T-200
Máy bơm phuy khí nén T-200
Máy bơm phuy khí nén T-200
Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson T-200
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:10

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:10

Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:5
Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:10
Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:10
 
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:1

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:1

Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:1
Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:1Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:1
 
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:5

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:5

 Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:5 
Máy bơm phuy khí nén TS-RP 1:5

Máy hút dầu thùng phuy (dạng thùng hở) Tonson TS-RP 1:5

 
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P68V

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P68V

Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín)  TS-P68V 
Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín) TS-P68V
Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P68V
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P68

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P68

 
Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín) TS-P68 
Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín) TS-P68
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P38

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P38

Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín) TS-P38
Máy bơm phuy, máy bơm dầu khí nén ( thùng kín) TS-P38
 
Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P38
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P28

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P28

MÁY BƠM PHUY (THÙNG KÍN) TS-P28
MÁY BƠM PHUY (THÙNG KÍN) TS-P28
Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P28
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P58

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P58

Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P58
Máy bơm phuy (THÙNG KÍN) TS-P58
Máy hút dầu thùng phuy áp suất khí (dạng thùng kín) Tonson TS-P58
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn,...
Máy bơm hút dầu từ thùng phuy hoạt hoạt động bằng khí nén Tonson rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R
Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ cắt mở nắp thùng NS-200

Dụng cụ cắt mở nắp thùng NS-200


Dụng cụ cắt mở nắp thùng NS-200
Dụng cụ cắt mở nắp thùng NS-200

Dụng cụ cắt phuy bằng đồng NS-200-X

Dụng cụ cắt phuy bằng đồng NS-200-X

Dụng cụ cắt phuy bằng đồng NS-200-X
Dụng cụ cắt phuy bằng đồng NS-200-X

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R
Dụng cụ mở nắp thùng phuy sắt F20-R

Dụng cụ mở nắp thùng 50 gallon F20-X

Dụng cụ mở nắp thùng 50 gallon F20-X

Dụng cụ mở nắp thùng 50 gallon F20-X
Dụng cụ mở nắp thùng 50 gallon F20-X

Dụng cụ mở thùng đa năng F50

Dụng cụ mở thùng đa năng F50

Dụng cụ mở thùng đa năng F50
Dụng cụ mở thùng đa năng F50

Máy khuấy nước rửa chén

Máy khuấy nước rửa chén          

  • Công ty Á Châu chuyên cung cấp máy khuấy trong ngành: hóa chất dung môi, hóa chất, sơn, keo bột, nước rửa chén
  • Motor giảm tốc 0-300 v/p giúp khuấy trộn hiệu quả đặt biệt với sản phẩm nước rửa chén.
  • Cánh khuấy chong chóng hoặc thủy lực giúp đạt hiệu quả tốt nhất trong quá trình khuấy trộn
  • Tủ điều chỉnh tốc độ nhanh chậm bằng inveter 0-300v/p điện 220v, 380v giúp thích hợp từng loại môi trường khuấy và xưởng sản xuất

Thông số kỹ thuật

Motor khuấy: 1-5Hp
Cánh khuấy: 4-10 inch
Đường kính trục khuấy: 16-40mm
Chuyên cung cấp các dòng Máy khuấy sơn, máy khuấy thủy lực , máy khuấy điện nâng hạ tự động, máy khuấy khí nén công suất từ 50-1000l
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Chế Tạo Kỹ Thuật Á Châu
Hotline : 090 9792 905 Mr Thạch
Tell-Fax: 0822 534 509
Email: ngocthach.achau@gmail.com
Website: www.maykhuayachau.net/
www.maykhuaytronaau.com/
www.maydanhbongachau.com